Fengaros 2014 Kato Drys 1 - 3.8 | Cyprus
Photo Credit: Christos Hadjichristou