Fengaros 2015 Kato Drys 31.7 - 2.8 | Cyprus

Photo Credit: Christos Hadjichristou & Panagiotis Mina