Fengaros Music Village 2018

21- 26 July | Kato Drys, Cyprus

**Ακολουθούν οι πληροφορίες και στα ελληνικά. 

Fengaros Music Village is held for the fifth year at the village of Kato Drys in the Larnaca district and consists of ten music and storytelling workshops, one architecture workshop and an artist residency. Artists from Cyprus, Greece and England will coordinate the workshops, proposing alternative methods of learning and creating.

The workshops will take place daily during the morning and afternoon hours, while the evening concerts and presentations, which are open to the public, will complete the daily schedule.

Goals of Fengaros Music Village:

  • The implementation of educational, interactive workshops, instructed by artists of international caliber in the areas of modern and traditional creation. The themed sections of each workshop intend to approach the arts in a broad, yet effective way, whilst concentrating on original and innovative aspects of artistic development.

  • The encouragement of both organised and spontaneous performances executed by students and instructors.

  • The productive exchange of ideas and experiences between artists, students and participants of varied backgrounds.

  • The creation of a long-lasting hybrid, artistic community, characterised by solidarity, both in the field of collective creativity and in the production / distribution of artistic work.


Evgenios Voulgaris - Makam and Folk Scales
Martha Mavroidi - The Happy Hour Choir Vol.2
Giorgos Kalogirou - Creative Writing Workshop
Andys Skordis - Ta-ketsak- Di-Ki- Na-tsak- Tom….
Charis Ioannou - Jazz Music Workshop
Ermis Michail - Modern Guitar Vol.3
Michael Kapilidis - Odd Time Signatures
Marios Takoushis - Music For Τhe Moving Image
Marina Katsari - Storytelling Workshop
Lefteris Moumtzis - The Musician’s Mentality
Dave De Rose - Artist Residency
Architecture Workshop - xssummer workshop IV

** 

Το Μουσικό Χωριό Φέγγαρος διεξάγεται για πέμπτη χρονιά, στο χωριό Κάτω Δρυς της επαρχίας Λάρνακας και περιλαμβάνει δέκα εργαστήρια μουσικής και αφήγησης, ένα artist residency και ένα εργαστήρι αρχιτεκτονικής. Καλλιτέχνες από Κύπρο, Ελλάδα και Αγγλία, θα εισηγηθούν και θα συντονίσουν τα εργαστήρια, μέσα από εναλλακτικές μεθόδους εκμάθησης και δημιουργίας.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται καθημερινά κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες, ενώ βραδινές συναυλίες και παρουσιάσεις, ανοικτές προς το κοινό, θα ολοκληρώνουν το ημερήσιο πρόγραμμα.

Στόχοι του Μουσικού Χωριού Φέγγαρος:

  • Η υλοποίηση εκπαιδευτικών διαδραστικών εργαστηρίων των οποίων εισηγητές αποτελούν καλλιτέχνες με αναγνωρισμένο έργο στα πλαίσια της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Τα εργαστήρια αποβλέπουν σε μια πιο ευρεία και ουσιαστική προσέγγιση των επιμέρους θεματικών τους, ενώ την ίδια στιγμή δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε πρωτότυπους τομείς καλλιτεχνικής ανάπτυξης.
  • Η προμελετημένη, αλλά και η αυθόρμητη εμπλοκή των σπουδαστών και εισηγητών στην ερμηνεία μουσικών, ή άλλων έργων.
  • Η επωφελής ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών μεταξύ καλλιτεχνών, φιλότεχνων και συμμετεχόντων.
  • Η δημιουργία μιας υβριδικής καλλιτεχνικής κοινότητας, τα μέλη της οποίας θα χαρακτηρίζει η αλληλεγγύη, τόσο σε επίπεδο συλλογικής δημιουργίας, όσο και στην παραγωγή / διανομή καλλιτεχνικού υλικού.


Each Workshop Duration:

Around 30 hours, morning and afternoon sessions.

Cost of Participation:

€175 - Full-time participation in one workshop

€215 - Full-time participation in one workshop and five lunch meals from the restaurant “The House of the Wind”. 

** For all registrations paid before the 31st of May, a personal three-day invitation to Fengaros Festival will be included.  

Accommodation:

Free Camping (with showers and toilets)

Agroturistic Lodges available for renting

Contact:

(+357) 99735225

info@louvana.com.cy

Refundable cancellation of registration until the 5th of July 2018.

Διάρκεια κάθε εργαστηρίου
Περίπου 30 ώρες, πρωϊνές και απογευματινές συναντήσεις

Κόστος Συμμετοχής:

€175 - Πλήρης συμμετοχή σε ένα εργαστήρι

€215 - Πλήρης συμμετοχή σε ένα εργαστήρι και πέντε μεσημεριανά γεύματα από το εστιατόριο “Το Σπίτι των Ανέμων”.

** Το κόστος συμμετοχής θα συμπεριλαμβάνει και μία ονομαστική τριήμερη πρόσκληση στο Φεστιβάλ Φέγγαρος 2018. Ισχύει μόνο για εγγραφές που θα πληρωθούν μέχρι την 31η Μαϊου 2018.

Διαμονή:

Δωρεάν ελεύθερος κατασκηνωτικός χώρος (με ντους και τουαλέτες)

Αγροτουριστικά καταλύματα προς ενοικίαση

Επικοινωνία:

(+357) 99735225

info@louvana.com.cy

Ακύρωση εγγραφής με επιστροφή χρημάτων μέχρι τις 5 Ιουλίου 2018.